Reklamačný formulár / Formulár na nahlásenie nesúladu tovaru so zmluvou

Beriem na vedomie, že:

Správcom mojich osobných údajov je spoločnosť Mercator Medical S.A. so sídlom v Krakove, ul. H. Modrzejewskiej 30, 31-327 Krakov, Poľsko.

Údaje sú spracovávané na marketingové a reklamačné účely, vrátane predstavenia obchodných ponúk vlastných služieb a spolupracujúcich subjektov, v súlade s udelenými súhlasmi (ak ste zaškrtli položku „vyjadrujem súhlas na spracovanie mojich osobných údajov Spoločnosťou na marketingové a informačné ciele, predovšetkým propagačné akcie, propagáciu produktov Spoločnosti ako aj spolupracujúcich subjektov.”).

Údaje môžu byť sprístupnené spolupracujúcim subjektom v súlade s udelenými súhlasmi.

Mám právo prístupu k svojim údajom a ich zmene.

Poskytnutie údajov je dobrovoľné.

Podrobné informácie ohľadom spracovania vašich osobných údajov spoločnosťou Mercator Medical S.A. so sídlom v Krakove, vrátane plného rozsahu prináležiacich vám oprávnení spojených so spracovaním údajov, sú obsiahnuté v zásadách ochrany osobných údajov Mercator Medical.

Údaje subjektu, ktorý hlási výhrady:
Údaje osoby, ktorá hlási výhrady:
Spolu s predvoľbou krajiny, napr.: +48500100100
Údaje týkajúce sa produktu:
W przypadku wybrania opcji oświadczenie o obniżeniu ceny prosimy podać informację o ilości i rodzaju towaru niezgodnego z umową.

Beriem na vedomie, že:

Správcom mojich osobných údajov je spoločnosť Mercator Medical S.A. so sídlom v Krakove, ul. H. Modrzejewskiej 30, 31-327 Krakov, Poľsko.

Údaje sú spracovávané na marketingové a reklamačné účely, vrátane predstavenia obchodných ponúk vlastných služieb a spolupracujúcich subjektov, v súlade s udelenými súhlasmi (ak ste zaškrtli položku „vyjadrujem súhlas na spracovanie mojich osobných údajov Spoločnosťou na marketingové a informačné ciele, predovšetkým propagačné akcie, propagáciu produktov Spoločnosti ako aj spolupracujúcich subjektov.”).

Údaje môžu byť sprístupnené spolupracujúcim subjektom v súlade s udelenými súhlasmi.

Mám právo prístupu k svojim údajom a ich zmene.

Poskytnutie údajov je dobrovoľné.

Podrobné informácie ohľadom spracovania vašich osobných údajov spoločnosťou Mercator Medical S.A. so sídlom v Krakove, vrátane plného rozsahu prináležiacich vám oprávnení spojených so spracovaním údajov, sú obsiahnuté v zásadách ochrany osobných údajov Mercator Medical.

* Povinné pole
  Chýbajú obľúbené produkty
Porovnajte teraz   Zatvoriť

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.