Skupina Mercator Medical

Chcete poznať našu históriu? Tu hovoríme o tom, kto sme, na ktorých trhoch pôsobíme a predstavujeme naše poslanie, víziu a hodnoty, ktoré nás vedú pri našej každodennej práci. Uvádzame tu aj informácie o štruktúre Skupiny a štátoch, v ktorých pôsobíme ako distribútor a výrobca.

Kto sme?

Kto sme?

Skupina Mercator Medical je spoločnosť so sídlom v Krakove s poľským kapitálom, ktorá oficiálne začala pôsobiť na trhu zdravotníckych pomôcok v roku 1996. Je jednou z dvoch spoločností v Európe a niekoľkých vo svete, ktorá je distribútorom jednorazových zdravotníckych materiálov a zároveň výrobcom jednorazových rukavíc.

V súčasnosti je Skupina jedným z najdôležitejších hráčov na medzinárodnej scéne. Predáva do takmer 70 krajín sveta a distribuuje výrobky v Európe.

Za viac ako 25 rokov svojej činnosti spoločnosť postupne vytvorila značku MERCATOR, ktorá je v medicínskom priemysle uznávaná a vysoko cenená.

Portfólio zahŕňa široký sortiment zdravotníckych a ochranných rukavíc a netkaných výrobkov, ako aj ponúka produkty renomovaných medzinárodných značiek vo výhradnej distribúcii.

Štruktúra Skupiny

Mercator Medical S.A. je firma, ktorá po dlhé roky pôsobí na európskom aj svetovom zdravotníckom trhu. Na jej základe vznikla Skupina Mercator Medical, ktorej najvýznamnejšími dcérskymi firmami sú:

 • Spoločnosti, ktoré patria pod Mercator Medical Group pôsobia v týchto štátoch:
  • Poľsko
  • Česko
  • Thajsko
  • Rumunsko
  • Ukrajina
  • Maďarsko
  • Taliansko
  • Nemecko
  • Francúzsko
 • Predaj spojený s distribúciou pobočiek Skupiny Mercator
 • Predaj zastrešuje závod v Thajsku
Štruktúra Skupiny

Distribučné trhy

Spoločnosť Mercator Medical zorganizoval distribúciu v Českej republike a na Slovensku, v Rumunsku, Taliansku, Nemecku, Ukrajine a Maďarsku. V týchto krajinách predaj realizujú priamo miestni obchodní zástupcovia, čo uľahčuje oslovenie produktov takmer do všetkých európskych krajín. Náš predaj siaha aj za hranice kontinentu.

Výroba v Ázii

Skupina Mercator Medical má v Thajsku 3 továrne na výrobu jednorazových lekárskych a profesionálnych rukavíc. Dlhodobo fungujú dve továrne (s celkovo 17 výrobnými linkami) a nová továreň, ktorá spustila svoju prvú linku vo februári 2022. K dnešnému dňu je celková výrobná kapacita približne 270 miliónov rukavíc mesačne. Do konca septembra 2022 budú mať továrne Skupiny 23 výrobných liniek s celkovou kapacitou 345 miliónov rukavíc mesačne (4 miliardy ročne). Pri výstavbe poslednej továrne boli použité najmodernejšie výrobné technologické riešenia a množstvo systémov ochrany životného prostredia. Mercator Medical Thailand sa zameriava na výrobu a predaj lekárskych a profesionálnych rukavíc, určených pre profesionálov z rôznych odvetví, napr. beauty, food, cleaning a automotive.

Zloženie 2.

Logistické centrá

Logistické centrum Mercator Medical S.A sa nachádza v Poľsku v Gdansku.

Ďalšie skladové priestory má spoločnosť v Rumunsku, Maďarsku a na Ukrajine.

Zloženie 3.

Príbeh Skupiny

Príbeh podnikania Skupiny Mercator Medical siaha do roku 1989, kedy Piotr i Wiesław Żyznowskí založili obchodnú firmu „Mercator” Żyznowski i Spółka, Spółka Jawna. V roku 1993 bola založená akciová spoločnosť Mercator Med. S.A., z ktorej v nasledujúcich rokoch vznikli nezávislé spoločnosti Mercator Papier S.A., Mercator Medical S.A. a Mercator Poligrafia S.A.

Príbeh Skupiny

Mercator Medical S.A. pôsobí samostatne na trhu so zdravotníckymi pomôckami od roku 1996. Spoločnosť sa zo začiatku sa zameriavala výhradne na zdravotnícke a ochranné rukavice. Sortiment výrobkov sa v reakcii na požiadavky klientov a vďaka napredujúcemu vývoju rozšíril o obväzy, jednorazový ochranný odev a krytie operačného poľa.

S rozšírením portófia výrobkov sa rozširovala aj oblasť pôsobenia.
V roku 2004 začala spoločnosť rozvíjať priamu distribúciu v Maďarsku a na Ukrajine a od roku 2006 v Rumunsku, vytvorením dcérskej spoločnosti v Budapešti, v Kijeve a Cluj-Napoca. V roku 2006 Mercator Medical S.A. prijala uznesenie o nákupe podielov v spoločnosti v Thajsku, ktorá vyrába zdravotnícke rukavice. Výsledkom tejto akvizície vznikla spoločnosť Mercator Medical (Thailand) Ltd.

21. novembra 2013 spoločnosť Mercator Medical S.A. vstúpila na Hlavný trh Burzy cenných papierov vo Varšave.

 Skupina sa rozrástla aj o spoločnosť v Českej republike - Mercator Medical s.r.o. a dcérska spoločnosť Mercator Medical so sídlom v USA.

V roku 2016 spoločnosť uskutočnila ďalšiu emisiu akcií, ktoré sa dostali do rúk burzových investorov. V roku 2017 začala pôsobiť spoločnosť Mercator Medical v Taliansku.

V roku 2017 Mercator Medical (Thailand) Ltd. Začala s výstavbou ďalšieho podniku na výrobu nitrilových rukavíc v Thajsku, ktorá zahájila výrobu už v roku 2018. V roku 2019 Skupina rozhodla o zahájení podnikateľskej činnosti spoločnosti v Nemecku.

V súčasnosti sú výrobky Skupiny Mercator Medical dodávané do všetkých svetadielov.Celkový predajný potenciál Skupiny sa spolu s distribúciou rukavíc kupovaných od externých dodávateľov odhaduje na cca. 6 miliard rukavíc ročne.

Kľúčové udalosti

1996
1999
2003
2005
2006
2007
2008
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
 • Okrem iného aj z iniciatívy prezidenta Wiesława Żyznowskiego a bývalej dlhoročnej viceprezidentky Moniky Sitko, v súčasnosti akcionárov spoločnosti, vznikla spoločnosť Mercator Medical S.a. so sídlom v Krakove, ktorá sa špecializuje na distribúciu jednorazových zdravotníckych rukavíc.
 • Zahájenie činnosti spoločnosti v sektore verejných súťaží vyhlasovaných zariadeniami zdravotnej starostlivosti je ponuka výrobkov orientovaná priamo na zadávateľov.
 • Otvorenie centrálneho skladu a Obchodného strediska v meste Stary Brześć.
 • Zahájenie predaja výrobkov spoločnosti Mercator Medical v zahraničí v štátoch Strednej a Východnej Európy.
 • Vytvorenie dcérskej spoločnosti Mercator Medical v Maďarsku.
 • Založenie dcérskej spoločnosti Mercator Medical TOB na Ukrajine.
 • Zahájenie spolupráce v oblasti distribúcie s firmou, ktorá sa špecializuje na výrobu chirurgických rukavíc Ansell Healthcare.
 • Rozšírenie ponuky Skupiny o jednorazové netkané odevy.
 • Založenie dcérskej spoločnosti Mercator Medical s.r.l. v Rumunsku.
 • Nákup 50,4 % akcií v spoločnosti B-Care v Thajsku, v súčasnosti Medical (Thailand) Ltd. – zameranej na výrobu zdravotníckych rukavíc.
 • Otvorenie novej skladovej haly v meste Stary Brześć.
 • Rozšírenie ponuky Skupiny o obväzový materiál.
 • Modernizácia podniku na výrobu rukavíc v Thajsku sprevádzkovanie nového energetického kotla.
 • Založenie dcérskej spoločnosti Mercator Medical KFT v Maďarsku.
 • Mercator Medical (Thailand) Ltd. zahájil export výrobkov odberateľom do Kanady, Tuniska, Egypta, Spojených arabských emirátov, Saudskej Arábie, Nového Zélandu, Kene, Turecka a do krajín Južnej Ameriky (Paraguaj, Bolívia, Chile, Kolumbia, Venezuela, Uruguaj).
 • Rozšírenie ponuky Skupiny o sety krytia operačného poľa a špecializované chirurgické návleky.
 • Sprevádzkovanie siete distribučného predaja v Česku a na Slovensku.
 • Modernizácia výrobného podniku v Thajsku, sprevádzkovanie druhého energetického kotla a zahájenie výstavby skladových a kancelárskych priestorov za účelom prispôsobenia prevádzkovej budovy na nové výrobné linky; podanie objednávky na prvú zo štyroch nových dvojitých výrobných liniek.
 • 21.11.2013 – Vstup na Hlavný trh Burzy cenných papierov vo Varšave.
 • Zahájenie rozširovania podniku na výrobu jednorazových rukavíc v Thajsku.
 • 9.03.2015 – Sprevádzkovanie štvrtej, poslednej z plánovaných, dvojitej výrobnej linky na výrobu latexových rukavíc v závode Mercator Medical v Thajsku Sprevádzkovanie všetkých nových výrobných liniek umožnilo vyrábať 110 miliónov kusov rukavíc mesačne.
 • Ukončenie rozširovania Centra logistiky Mercator Medical S.A. v meste Stary Brześć. Investícia sa týkala skladovej haly s plochou 2682 m2, s výškou skladovania 6,2 m a objemom takmer 2600 paletových miest s towarom a administratívnu časť s plochou 177 m2.
 • Zahájenie distribúcie v Česku.
 • Rozšírenie Skupiny o americkú dcérsku spoločnosť Mercator Medical LLC so sídlom v USA V súčasnosti sa spoločnosť zameriava na operačnú činnosť. Predstavenstvo Mercator Medical S.A. sa pripravuje na zahájenie distribúcie zdravotníckych rukavíc v tejto čast sveta.
 • 18. 3. 2016 – Mercator Medical uzavrel komplet dlhodobých aj krátkodobých úverových zmlúv s CIMB Thai Bank so sídlom v Thajsku, ktorých súhrnná hodnota dosiahla viac ako 86 mil. PLN.
 • Rebranding balenia ochranných rukavíc aj rukavíc do domácnosti.
 • 8. 8.2016 – firma predstavila aktualizáciu stratégie vývoja na roky 2016-2018.
 • Zahájenie výstavby druhého závodu v Thajsku, za účelom dosiahnutia zvýšenia výrobnej kapacity o cca. 150%, to znamená 3 miliardy kusov rukavíc ročne. Investícia sa týkala objektu špecializovaného na výrobu nitrilových rukavíc, ktoré sú v súčasnosti najrýchlejšie rozvíjajúcim sa segmentom na globálnom trhu s jednorazovými zdravotníckymi rukavicami. Náklady investície v Thajsku sa odhadujú na 107 mil. PLN.
 • Zahájenie výstavby podniku na výrobu jednorazových netkaných zdravotníckych pomôcok s Poľsku. Na tento účel spoločnosť zakúpila v Pikutkowe pozemok s plochou 1 ha v blízkosti Brześć Kujawski, kde sa nachádza Centrum logistiky a Zákaznícke centrum firmy.
 • Zavedenie nových obalov pre ochranné rukavice a rukavice do domácnosti.
 • Uskutočnenie sekundárnej ponuky akcií financovanie zvýšenia výrobnej kapacity o 150 %
 • Distribúcia výrobkov Skupiny do viac ako 50 štátov.
 • Zahájenie výstavby závodu na výrobu nitrilových rukavíc v Thajsku.
 • Rebranding balenia ochranných rukavíc aj rukavíc do domácnosti.
 • Zahájenie výroby netkaných textílií v Poľsku.
 • Rozbehnutie spoločnosti v Taliansku.
 • Sprevádzkovanie závodu na výrobu nitrilových rukavíc v Thajsku.
 • Rozbehnutie siete distribučného predaja vo Veľkej Británii.
 • Rebranding balenia chirurgických rukavíc.
 • Distribúcia výrobkov Skupiny do viac ako 60 štátov v piatich svetadieloch.
 • 2 % podiel na svetovom predaji rukavíc.
 • Rozbehnutie spoločnosti v Nemecku.
 • Distribúcia výrobkov Skupiny do 70 štátov v piatich svetadieloch
 • Mercator Medical GmbH
 • vytvorenie eMercator
 • tretia továreň je založená v Thajsku
 • otvorenie distribučnej spoločnosti vo Francúzsku
 • založenie nemeckej spoločnosti eMercator Gmbh
 

Naše poslanie

Ochrana a podpora pre tých, ktorí robia to, čo je dôležité.

Naša vízia

Poskytovanie spoľahlivých, dôveryhodných produktov a služieb, ktoré zaisťujú pohodlie a bezpečnosť, ako aj vytváranie inovatívnych produktov najvyššej kvality, ktoré dokonale vyhovujú potrebám profesionálov z rôznych odvetví.

Mercator meddical

Najdôležitejšie hodnoty:

Vo všetkých aspektoch našej činnosti dodržiavame principiálne zásady etiky, otvorenosti a transparentnosti.

Úcta voči iným

Zamestnanci, kontrahenti, partneri a akcionári sú pre nás mimoriadne dôležití. Presadzujeme dobré vzťahy a dodržiavame zásady spravodlivej hospodárskej súťaže. Rešpektujeme súkromie.

Úcta voči iným
Zrozumiteľná komunikácia

Interná a externá komunikácia v Skupine je transparentná, otvorená, zrozumiteľná a objektívna. Delíme sa informáciami, ktoré podporujú rozvoj jednotlivých spoločností.

Zrozumiteľná komunikácia
Riadenie práv na dosiahnutie cieľa

Pri delegovaní oprávnení sa riadime podľa skúseností, schopností a znalosťami. Naša činnosť je zameraná na dosiahnutie vytýčeného cieľa. Za najdôležitejší považujeme rozvoj. Všetky osoby, ktoré pracujú pre Skupinu, sú za ňu zodpovedné.

Riadenie práv na dosiahnutie cieľa
Trhové zameranie na klienta

Načúvame potrebám klientov Ponúkame spoľahlivé, odborné informácie a koncepčnú pomoc. Delíme sa poznatkami a skúsenosťami, poskytujeme podporu. Monitorujeme činnosť a plníme naše záväzky.

Trhové zameranie na klienta
Odpovedáme na kľúčové potreby

Naše výrobky veci, ktoré sú nevyhnutné pre každodenný život a navyše mimoriadne užitočné.

Odpovedáme na kľúčové potreby
Prelínajú sa v nás vlastnosti súkromnej firmy a korporácie

Snažíme sa spojiť podnikavosť zamestnancov a majiteľov súkromných firiem s najlepšími korporátnymi postupmi systémovo organizovaných podnikov, vo svojom prístupe nezávislých od ich majiteľov alebo akcionárov.

Prelínajú sa v nás vlastnosti súkromnej firmy a korporácie
Lokálny patriotizmus

Naše odvetvie a špecializácia si vyžadujú pôsobenie v mnohých krajinách. Chceme kultivovať miestne regióny všade, kde pôsobíme, zosúladiť nevyhnutnú korporátnu centralizáciu s miestnymi podmienkami.

Lokálny patriotizmus

Systém manažérstva kvality ISO

V záujme naplnenia očakávaní našich zákazníkov a zainteresovaných strán sme v spoločnosti zaviedli, udržiavame a neustále zlepšujeme systém manažérstva kvality v súlade s požiadavkami noriem ISO, čo potvrdzujú aj získané certifikáty v oblasti:

 • EN ISO 9001:2015
 • EN ISO 13485:2016

Ceny a vyznamenania

Neustále sa rozvíjame, vytváraním stabilných základov pre budúcnosť. Naše úspechy oceňujú v Poľsku aj v zahraničí. Skupiny Mercator Medical čoraz získava prestížne ceny a vyznamenania.

Ceny a vyznamenania
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2004
2003
 • Titul Líder Malopoľska 2020 pre Skupinu Mercator Medical. Cena udeľovaná Združením obcí a okresov Malopoľska (Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, SGiPM) každý rok odmeňuje „malopoľské lokomotívy“, čiže najdôležitejšie iniciatívy, veľkolepé úspechy a ekonomicky a spoločensky významné investície ovplyvňujúce dynamický rozvoj regiónu. SGiPM je najväčšia poľská regionálna samosprávna organizácia, ktorá v súčasnosti združuje viac ako 100 obcí a okresov z oblasti historického Malopoľska.

 • Prvýkrát sme sa dostali na rebríček „Zoznam 500“ novín „Rzeczpospolita“, organizovaný už 22-krát, získavajúc ocenenie „Orol Poľskej republiky“. Naša firma bola ocenená za rýchly rozvoj a za prítomnosť firmy na trhoch na celom svete.
 • Spoločnosť „Mercator Medical S.A.“ získala ocenenie „Investor bez hraníc”! Ocenenie je udeľované každý rok v rámci Európskeho hospodárskeho kongresu v Katoviciach najlepším poľským investorom, ktorí expandujú do zahraničia. Naša organizácia bola ocenená za vytvorenie špecializovanej a modernej spoločnosti pôsobiacej globálne v dôležitom sektore súčasného hospodárstva. Ocenenie prevzal Wiesław Żyznowski, predseda predstavenstva spoločnosti Mercator Medical S.A., ktorý získané ocenenie skomentoval nasledovne: „Iba 10 % našich zamestnancov je zamestnaných v Poľsku, ostatní na zahraničných trhoch. Podobne je to aj s investíciami. Čo sa týka predaja, Poľsko zodpovedá za 20 – 25 % tržieb, a zvyšok sú exportné trhy, predovšetkým USA. Preto ocenenie „Investor bez hraníc“ ideálne zapadá do profilu našej činnosti a som veľmi spokojný, že sme získali práve toto ocenenie“.
 • Spoločnosť „Mercator Medical“ bola ocenená v kategórii Pionier zahraničných investícií v 9. edícii súťaže „Poľská firma – Medzinárodný šampión“. Súťaž opäť zorganizovali spoločnosť „PwC Polska“ a redakcia „Puls Biznesu“. Spoločnosť bola ocenená za svoje doterajšie zahraničné investície, ako aj za zakladanie obchodných spoločností na zahraničných trhoch. Skupina Mercator Medical aktuálne pôsobí už v 70 štátoch na 5 kontinentoch, a dosiahla 2 % podiel na globálnom trhu.
 • Počas 2. kongresu rodinných firiem, organizovaného časopisom „Forbes”, spoločnosť „Mercator Medical“ získala titul „Rodinný ambasádor roka 2020“, udeľovaný „korporáciám so srdcom”. Sú to rodinné firmy, v ktorých pokolenia harmonicky spolupracujú, a „rodinné” vzťahy sú nielen medzi majiteľmi firmy, ale aj medzi jej zamestnancami, a súčasne to neprieči čisto biznisovým hodnotám, ktoré umožňujú firme dynamicky sa rozvíjať. Ocenenie v mene Spoločnosti prevzala Monika Żyznowska, členka predstavenstva „Mercator Medical S.A.“.
 • Laureát „Diamanto Forbesa” najdynamickejšie sa rozvíjajúca firma v Poľsku.
 • Cena časopisu Puls Biznesu – Gazela Biznisu.
 • Bronzový finalista súťaže Polish Project Excellence Award 2019 v kategórii Investičné projekty za úspešne ukončený projekt výstavby závodu na výrobu nitrilových rukavíc v Thajsku.
 • Dr. Wiesław Żyznowski, Predseda Skupiny Mercator Medical, finalista 16. ročníka súťaže EY Podnikateľ roka.
 • Cena časopisu Puls Biznesu – Gazela Biznisu.
 • Cena časopisu Puls Biznesu – Gazela Biznisu.
 • Cena časopisu Puls Biznesu – Gazela Biznisu.
 • Udelenie spoločnosti Mercator Medical ceny Gazela Biznisu 2014 časopisom „Puls Biznesu”.
 • 3. miesto spoločnosti Mercator Medical v rebríčku Diamanty Forbsa v regionálnom hodnotení a na 32. Mieste v celopoľskom hodnotení.
 • Cena pre spoločnosť Mercator Medical udelená denníkom „Rzeczpospolita” v súťaži Orły Eksportu Województwa Małopolskiego ako najflexibilnejšieho podnikateľa v regióne Malopoľska v kategóriách: Najdynamickejší exportér a Najlepší debut exportu.
 • Čestné uznanie pre Mercator Medical S.A. v súťaži Dobrý vzor 2015 organizovanej Inštitútom priemyselného dizajnu vo Varšave. Mercator Medical bol finalistom súťaže, vďaka pozitívnemu hodnoteniu expertov jeho systému balenia diagnostických a chirurgických rukavíc .
 • Čestné uznanie spoločnosti Mercator Medical v rankingu Inštitút moderného biznisu, udelenie titulu Svetová firma 2013
 • 18. 11. 2014 – Získanie ceny a titulu Globálny líder budúcnosti na konferencii, uzatvárajúcej prvé kolo súťaže organizovanej Think Tankom „Poland, Go Global”!
 • Cena časopisu Puls Biznesu – Gazela Biznisu.
 • Zísanie titulu Gepard Biznesu i Gazela Biznesu
 • Cena poľskej súťaže Światowa Firma, čestné uznanie v rankingu Inštitút moderného biznisu.
 • Cena časopisu Puls Biznesu – Gazela Biznisu.
 • Cena časopisu Puls Biznesu – Gazela Biznisu.
 • Diagnostické vinylové rukavice vinylex&reg získali cenu Výrobok roka udeľovanú časopisom Ogólnopolski Przegląd Medyczny.
 • Cena časopisu Puls Biznesu – Gazela Biznisu.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.