Skupina Mercator Medical

Skupina Mercator Medical nie je len distribútorom zdravotníckych pomôcok, ale aj výrobcom jednorazových rukavíc. Je to jedna z mála európskych spoločností, ktoré vyrábajú rukavice v Ázii a predávajú ich po celom svete.

V súčasnosti má Mercator tri vlastné výrobné závody v Thajsku. Továrne sa nachádzajú v provincii Songkhla v južnej časti Thajska, kúsok od prístavov Songkhla a Penang, čo umožňuje efektívnu distribúciu.

O spoločnosti Mercator Medical (Thailand)

Mercator Medical (Thailand) je svetový výrobca a distribútor vysokokvalitných diagnostických a ochranných rukavíc vyrobených z nitrilovej gumy. Ponúkame rukavice určené pre medicínsky, priemyselný, potravinársky a automobilový priemysel, vrátane rukavíc na zákroky so zvýšeným rizikom infekcie. Naše produkty predávame na svetovom trhu hlavne pod OEM značkami našich zákazníkov.

O spoločnosti Mercator Medical (Thailand)
fabryka-info-1

Sme hrdí na naše investície, najmä do obnoviteľných zdrojov energie. Investovali sme do čistiarní odpadových vôd, zariadení na recykláciu odpadových vôd, ako aj solárnych panelov a solárnej farmy. Ďalšou investíciou, ktorej venujeme pozornosť, je naša vodná práčka na neutralizáciu vzduchu vypúšťaného do atmosféry. Naši zamestnanci absolvovali výcvikový kurz o norme ISO 14001, čo je štandardom environmentálneho manažérstva, aby mohli efektívnejšie pochopiť a riadiť environmentálne kontroly.

fabryka-info-2

Samozrejme, reagujeme na potreby spotrebiteľov a sledujeme najnovšie trendy v odvetví. Neustále hľadáme nové výrobné riešenia, ktoré by sme neustále vyvíjali, čo sa premieta do našej širokej ponuky vyšetrovacích, špecializovaných a profesionálnych rukavíc patriacich do kategórie 3. osobných ochranných prostriedkov (OOP). Naše produkty sú dostupné po celom svete a náš sortiment je prezentovaný na najvýznamnejších priemyselných podujatiach.

fabryka-info-3

Mercator Medical (Thailand) spĺňa požiadavky systému riadenia ISO. Naša spoločnosť podlieha pravidelným auditom s cieľom neustále optimalizovať výrobný proces.

Európska továreň v Ázii

Európska továreň v Ázii

Správna rada Mercator Medical (Thailand) pozostáva z kvalifikovaných odborníkov z Thajska a Poľska.. Spoločne vytvárame multikultúrnu organizáciu spájajúcu najvyššie európske štandardy riadenia, služieb zákazníkom a kvality s ázijským know-how v oblasti výroby. Vďaka tomu máme vlastné zdroje a nie sme závislí od externých dodávateľov. Mercator Medical (Thailand) je prvou nepretržite rozvíjanou poľskou investíciou v Thajsku, ktorej cieľom je uspokojiť rastúci dopyt po jednorazových rukaviciach.

Európska továreň v Ázii

Oblasť

Celková plocha nášho areálu vrátane troch tovární a priľahlých zariadení je 28 ha (282 944 m2) a plocha troch výrobných hál je spolu 1,6 ha (16 060 m2).

Európska továreň v Ázii

Súčasť holdingu Mercator Medical

Spoločnosť Mercator Medical je ceneným a známym európskym distribútorom zdravotníckych a ochranných rukavíc. Výrobky vyrábané spoločnosťou Mercator Medical (Thailand) Ltd. distribuuje distribučná sieť skupiny Mercator Medical. Továreň v Thajsku je prvou poľskou investíciou v tomto štáte, ktorá sa neustále rozvíja – nielen čo sa týka škály výroby, ale aj rozširovania ponuky. Všetko preto, aby sme uspokojili rastúci dopyt na jednorazové rukavice.

Materiál

Základnou surovinou pri výrobe rukavíc je NBR, teda nitrylová guma.

Nitril

Materiál

Nitril, nazývaný aj nitril-butadiénový kaučuk (NBR), je materiál zložený z organických chemikálií, ktorý je základnou surovinou používanou pri výrobe rukavíc.

  • Nitrilové rukavice neobsahujú latex, vďaka čomu sú bezpečné pre ľudí trpiacich alergiami.
  • Nitril má veľmi nízku hladinu chemických urýchľovačov vulkanizácie, a preto je u rukavíc vyrobených z tejto suroviny oveľa menej pravdepodobné, že spôsobia alergie typu 4.
  • Nitrilové rukavice sú odolnejšie ako latexové rukavice.

Latex

Materiál

Latex sa vyrába z prírodného kaučuku, ktorý sa získava z kaučukovníka. Ráno sa na pňoch vytvárajú zárezy s tvarom písmena V, pod nimi sa umiestňujú nádoby, do ktorých steká miazga. Latex je úplne prírodná surovina, biologicky degradovateľná a ekologická.

  • Avšak proteíny, ktoré latex obsahuje, môžu spôsobovať alergie 1. typu – aby bolo toto riziko minimalizované, niektoré rukavice, ktoré vyrába spoločnosť Mercator Medical Thailand, sú potiahnuté pre pokožku bezpečným polymérovým povlakom.
  • Latexové rukavice sú veľmi elastické a dobre sa prispôsobujú k tvaru ruky.
História spoločnosti Mercator Medical (Thailand)

História spoločnosti Mercator Medical (Thailand)

Spoločnosť Mercator Medical (Thailand) bola založená v roku 2006. V tom istom roku kúpila malú továreň na rukavice s ročným výrobným potenciálom 480 miliónov rukavíc. Továreň Mercator Medical bola súčasne prvou priemyselnou investíciou poľskej spoločnosti v Thajsku.

V roku 2015 bol dokončený projekt rozšírenia prvej továrne. To umožnilo zvýšiť ročný potenciál výroby na 1,3 miliardy rukavíc.

V roku 2016 vznikol projekt na vybudovanie nového výrobného závodu od nuly, schopného vyrobiť 1,9 miliardy rukavíc z NBR najvyššej kvality ročne. Projekt bol dokončený v roku 2018 a stál 30 miliónov USD.

Vďaka neustálym investíciám do závodov a ochrany životného prostredia sa fabrika môže pochváliť jednou z najmodernejších výrobných liniek v regióne. Spoločnosť je uznávaná po celom svete a svoj sortiment prezentuje na najvýznamnejších medicínskych veľtrhoch.

 

Spoločnosť Mercator Medical (Thailand) Ltd. pravidelne prechádza audit notifikovaných a akreditovaných osôb. Vlastníme medzinárodný certifikát GMP (Good Manufacturing Practice), certifikáty ISO 9001 a ISO 13485 (od mája 2007), ako aj certifikát thajskej Agentúry pre potraviny a lieky (FDA). Naše výrobky sú v súlade s normami ASTM a EN a sú certifikované FDA 510(k) a CE.

V roku 2019 zaviedla spoločnosť Mercator Medical (Thailand) Ltd. štandard SA8000 – najznámejší medzinárodný štandard spoločenskej zodpovednosti, ktorý vychádza zo smerníc Medzinárodnej organizácie práce (ILO), Všeobecnej deklarácie ľudských práv a Dohovoru OSN o právach dieťaťa. Používajú ho spoločnosti, ktoré majú na zreteli práva a blaho svojich zamestnancov.

V roku 2019 bol navyše firme Mercator Medical (Thailand) Ltd. priznaný certifikát TLS (Thai Labour Standard), ktorý je miestnym ekvivalentom certifikátu systému manažovania sociálnej zodpovednosti.

V roku 2020 bol spustený ďalší projekt od nuly. Tento projekt zahŕňa infraštruktúru na výrobu vysokokvalitných špeciálnych rukavíc, modernú kotolňu na biomasu, 1500 m3 zariadenie na recirkuláciu vody RO a solárnu farmu s výkonom 4,7 MW. Projekt bude dokončený v decembri 2022. Vďaka novej investícii bude spoločnosť Mercator Medical Thailand schopná ročne vyrobiť viac ako 1 miliardu špeciálnych rukavíc najvyššej kvality. Vďaka investíciám do obnoviteľných zdrojov energie bude väčšina energie použitej pri výrobe rukavíc pochádzať zo zdrojov s nulovými emisiami.

Proces výroby nitrilových rukavíc

Väčšina nitrilových rukavíc sa vyrába rovnakým procesom, tak prečo sa naše rukavice líšia od ostatných? Používame viacero kontrolných krokov, ktoré siahajú od výberu správnych dodávateľov surovín až po internú kontrolu Vyberáme len spoľahlivých a autentických dodávateľov surovín. Pred prevzatím surovín dodaných do nášho závodu kontrolujeme ich kvalitu. Počas miešania surovín v rámci našej prípravy naše laboratórium kontroluje ich kvalitu. Na výrobnú linku ich posielame až po ich schválení a splnení našich kritérií.

Okrem toho je ďalším kľúčovým kritériom našej kontroly kvalita vody používanej pri príprave ingrediencií a vo výrobnej linke. Používame iba vodu, ktorá je dostatočne čistá na tento proces, takže naše rukavice nespôsobujú alergie 4. typu. Nielen kvôli nitrilovému kaučuku, ktorý používame, ale aj preto, že nadbytočné chemikálie sa zmývajú z rukavíc skôr, ako opustia výrobné linky.

Ochrana životného prostredia

Sme zapojení na ochranu životného prostredia a našich zákazníkov. Chceme vyrábať vysokokvalitné produkty v našich ekologických zariadeniach. Máme čistiarne odpadových vôd, zariadenia na recykláciu odpadových vôd, ako aj solárne panely a farmy. Počas špičkových dní pokrývajú panely a solárna farma celú potrebu elektrickej energie našich troch tovární. Máme tiež 2 nádrže na dažďovú vodu, ktoré zbierajú ju počas obdobia dažďov, aby sme ju mohli použiť na čistenie. V poslednej nádrži čističky pred vypustením do rieky chováme stovky rýb, aby sme zabezpečili, že naša voda bude dostatočne čistá pre morský život. Naši zákazníci si môžu byť istí, že produkty, ktoré u nás kupujú, sú vyrábané v podmienkach šetrných k životnému prostrediu, čím zároveň podporujú životné prostredie a pomáhajú starať sa o našu planétu.

Ochrana životného prostredia

Slnečná energia

Ochrana životného prostredia

Ako sme už spomínali, dbáme o životné prostredie. Sme pravdepodobne jediným thajským výrobcom rukavíc so slnečnou farmou, ktorá vytvára zelenú elektrickú energiu, využívanú na výrobu rukavíc. Zákazníci, ktorí si zakúpia naše rukavice majú istotu, že podporujú firmu, ktorá naozaj dbá o životné prostredie a našu planétu. Zákazníci takto tiež nepriamo pomáhajú dbať o životné prostredie. Časť zakúpených rukavíc sa vyrába pomocou využitia čistej zelenej energie. Podporou Mercator, podporujete Zem.

Vo fabrike č. 2 na strechách boli nainštalované slnečné panely. Ich výkon predstavuje približne 1,4 MW. Priemerná denná spotreba predstavuje približne 5000 – 6000 kWh, v závislosti od poveternostných podmienok.

Slnečná farma je v štádiu výstavby, ale čoskoro sa jej realizácia skončí. Jej moc je obrovská a predstavuje približne 4,7 MW. Plánovaná spotreba elektrickej energie pre všetky tri podniky predstavuje približne 5 616 000 kWh mesačne, z čoho až 13 % tvorí zelená energia.

Energia biomasy 100 % z prírody

Ochrana životného prostredia

100 % tepelnej energie, ktorú Mercator Medical Thailand využíva pri procese výroby sa získava z biomasy. Biomasa je propagovaná priemyslom, niektorými krajinami a zákonodarcami ako zdroj neutrálnej energie, vzhľadom na emisie oxidu uhličitého, lebo emisie uvoľňované pri spaľovaní dreva, ktoré môžu byť vyvážené množstvom CO2, zachytávaného stromami, pestovanými za účelom náhrady tých, ktoré sú určené na spaľovanie. Preto, energia vytvorená z biomasy je 100 % čistá. Väčšina biomasy, ktorú Mercator Medical Thailand využíva, pochádza z kontrolovaných plantáží kaučukovníkov. Plantáže obnovujú stromy každých 15-17 rokov. Staré stromy sú využívané na drevo. Drevený odpad slúži na vytváranie drevených hoblín, ktoré sú premenené na palivo. Náš termoolejový ohrievač (TOH) má gigantický cyklón na zachytávanie všetkých častíc, ktoré vznikajú pri spaľovaní biomasy. Vnútro cyklónu sa skladá zo stoviek malých cyklónov, ktoré filtrujú všetky častice a splodiny, vďaka čomu sa čiastočky nevznášajú a nedostávajú sa z cyklónu von. Z cyklónu sa môže dostať von iba čistý vzduch. Všetko, čo je ťažšie ako vzduch, je nasávané cyklónmi dole a nasmerované do zbernej nádrže. Keď je nádrž plná, náš externý dodávateľ nádrž s čiastočkami prevezme. Časť častíc sa pridáva do cementu, z časti sa vytvárajú hnojivá a veľké množstvo slúži na vyrovnávanie terénu.

 

Čistička a recyklačný podnik odpadových vôd

Ochrana životného prostredia

Ako sme spomínali, máme prevádzku na recykláciu odpadových vôd, ktorej aktuálna prevádzková kapacita predstavuje 3000 m3 denne pri výkone na úrovni 55-60 %, čo znamená, že môžeme znovuzískať dokonca 1800 m3 vody denne. Použitá technológia sa skladá z usadzovanej nádrže, ultrafiltrácie a reverznej osmózy. Odpadové vody vznikajúce počas procesu prechádzaním cez rôzne nádrže biologického čistenia a mechanické separátory. Parametre odvádzanej vody sú pod stálou kontrolou pomocou biochemickej technológie spotreby kyslíka (BOD), čiže množstvo kyslíka požadovaného na recykláciu odpadových vôd. Realizuje sa to v rámci internetového kontrolovaného systému poľského ministerstva priemyslu. Získané parametre sú zasielané na ministerstvo priemyslu každých 15 minút, vďaka čomu je možné stále monitorovať zhodu našich parametrov s požiadavkami.

Okrem toho trvá aj druhá fáza rozširovania prevádzky na recykláciu odpadových vôd. Po skončení rozšírenia, celková prevádzková kapacita prevádzky bude predstavovať až 6500 m3 denne pri výkone na úrovni 55-60 %.

Spolu s rozširovaním prevádzky na recykláciu odpadových vôd, množstvo vody odvádzanej do verejnej kanalizácie sa zníži o 55-60 %, a voda z recyklácie bude využitá pri procese výroby. Aby sme zaistili bezpečnosť a čistotu vody odvádzanej do verejnej kanalizácie, v poslednej nádrži chováme stovky rýb. Ryby sú zdravé a v našej vode sa cítia veľmi dobre. Ich počet budeme ešte navyšovať.

Znečistenie vzduchu kontrolované vodnou čističkou

Ochrana životného prostredia

Naše továrne využívajú ešte jednu technológiu, ktorou je vodná čistička. Vo vnútri zariadenia sa nachádza vodná sprcha, ktorá vodu rozprašuje za účelom zachytávania častíc, aby sa nedostali do ovzdušia. Ako náš cyklón, tak naša vodná čistička majú za úlohu zabezpečiť zhodu vypúšťaného vzduchu so štandardom, čo kontroluje externý subjekt, ktorý pravidelne každých 6 mesiacov vykonáva merania v našej fabrike. Existujú rôzne parametre na testovanie pomocou zariadenia s názvom Console Stack, napríklad celkové suspendované častice (TSP alebo jednoducho častice), oxid siričitý, oxid uhoľnatý a neprehľadnosť. Výsledky meraní v našej firme sú stále pozitívne, čo znamená, že nami vypúšťaný vzduch je čistý.

Štandardy

Naše nároky na výrobu vysoko kvalitných produktov potvrdzujú rôzne certifikáty a normy, ktoré spĺňame.

Sme podrobovaní pravidelným auditom, ktoré vykonávajú notifikované a akreditované orgány. Máme certifikáty ISO 9001, ISO 13485, Správnej výrobnej praxe (SVP), ako aj certifikát thajskej Agentúry pre potraviny a lieky. Naše výrobky sú v súlade s normami ASTM a EN a majú označenie FDA 510(k), CE a UKCA pre zdravotnícke pomôcky a označenie CE2777 a AB0321 pre Osobné ochranné prostriedky (OOP).

Nielenže spĺňame štandardy produktov, ale dbáme aj na blaho našich zamestnancov. V roku 2019 sme prešli auditom SA8000 a implementovali tento štandard do nášho systému. SA8000 je najznámejší medzinárodný štandard spoločenskej zodpovednosti, ktorý vychádza zo smerníc Medzinárodnej organizácie práce (ILO), Všeobecnej deklarácie ľudských práv a Dohovoru OSN o právach dieťaťa. Sme presvedčení a môžeme plne potvrdiť, že so žiadnym z našich zamestnancov sa nezaobchádzame zle. Okrem toho máme štyri hostely pre našich thajských a zahraničných pracovníkov, kde môžu bývať zadarmo. Súčasťou zariadenia je zóna, kde sa môžu venovať svojmu obľúbenému športu, t. j. sepak takraw, nazývanému aj kopaný volejbal. Je to populárny šport v juhovýchodnej Ázii vrátane Thajska a Mjanmarska, odkiaľ pochádza väčšina našich zamestnancov. V súčasnosti zamestnávame viac ako 1000 zamestnancov najmä z juhovýchodnej Ázie.

Práva zamestnancov

Pokiaľ ide o pracovnú etiku, zameriavame sa na rešpekt a profesionalitu. Zamestnanecká politika skupiny je založená na etických hodnotách, systéme odborných kompetencií a otvorenej komunikácie. Naša továreň sa môže pochváliť, že spĺňa americké štandardy zamestnania. Pracujeme v systéme, ktorý zahŕňa tri zmeny a osem pracovných hodín. Naša spoločnosť podlieha neustálym auditom, čo nám umožňuje neustále zlepšovať procesy a zlepšovať kvalitu produktov, čím sme si získali uznanie medzi zákazníkmi na všetkých kontinentoch.

Štandardy

Kontrola kvality výroby

Každá séria rukavíc vyrobených v Mercator Medical Thailand prechádza piatimi fázami procesov kontroly kvality, aby sa zabezpečila výroba, kontrola a odoslanie vysoko kvalitných produktov. Náš postup je v súlade s normou ISO a pravidelné audity nám umožňujú zabezpečiť jej údržbu. Používame kontrolu kvality surovín v našom internom laboratóriu, priebežnú kontrolu kvality rukavíc každú hodinu, kontrolu dávkovej formy po výrobe jednej šarže 60 000 rukavíc, test vodotesnosti (WTT) a test vzduchovej pumpy (APT), v závislosti od krajiny miesta určenia kontrolujeme fyzikálne vlastnosti, rozmery, hmotnosť, hrúbku rukavíc a nakoniec pred expedíciou prebieha kontrola všetkých kľúčových parametrov.

Štandardy

Certifikáty

Kvalitu našich výrobkov a procedúr, ktoré súvisia s právami zamestnancov, potvrdzujú certifikáty, ktoré sme získali: 

Medzinárodná organizácia pre normalizáciu ISO 9001/ISO 13485

Medzinárodná organizácia pre normalizáciu 9001 a 13485 – Systém manažérstva kvality zdravotníckych pomôcok vyvinutý v súlade s požiadavkami ISO 9001; ISO 13485 je medzinárodná norma, ktorá obsahuje požiadavky na zdravotnícke pomôcky s cieľom zaručiť najvyššiu kvalitu produktov a ich súlad so zákonom a očakávaniami zákazníkov.

CERTIFIKÁT typovej skúšky EÚ

Certifikát EÚ skúšky typu – EÚ skúška typu je postup, pri ktorom notifikovaná osoba zisťuje a osvedčuje, že výrobok vrátane jeho technickej dokumentácie a príslušných procesov životného cyklu, ako aj reprezentatívna vzorka predpokladaného výrobku, vyhovuje príslušným predpisom. Certifikát EÚ skúšky typu sa vzťahuje na osobné ochranné prostriedky (OOP), kde sú produkty Mercator Medical Thailand klasifikované ako kategória III.

Norma NFPA 1999 pre ochranný odev pre záchranárov a pohotovostné lekárske tímy

Spoločnosť Mercator Medical Thailand je jediným thajským výrobcom kvalifikovaným podľa normy NFPA z roku 1999 pre ochranné odevy pre záchranárov a pohotovostné lekárske tímy. Norma NFPA 1999 má vysoký štandard a prísne audítorské pravidlá a predpisy, ktoré považujeme za náročné a naše rukavice sú schopné splniť jej ciele.

Označenie CE

Predpisy EÚ vyžadujú používanie označenia CE. Označenie CE znamená, že výrobok možno legálne predávať v ktorejkoľvek krajine EÚ, preto musia byť rukavice označené týmto symbolom.

Označenie UKCA

Označenie UKCA má v Spojenom kráľovstve rovnakú funkciu ako označenie CE v Európskej únii. Sme registrovaní v britskom NHS, takže môžeme používať označenie UKCA.

Správna výrobná prax (GMP)

Pravidlá GMP zabezpečujú vysokú kvalitu a najvyššiu čistotu materiálov používaných pri výrobe zdravotníckych a ochranných rukavíc, ako aj plnú kontrolu pôvodu a kvality surovín a celého výrobného procesu.

Spoločenská zodpovednosť 8000 alebo SA8000

Táto norma sa vzťahuje na práva človeka a práva zamestnanca. Hlavným prvkom normy SA8000 je koncepcia spoločenskej zodpovednosti podniku (CSR). Zohľadňuje sociálne aspekty a aspekty prostredia riadenia firmy ako aj všetky ostatné faktory, ktoré môžu vplývať na jej zamestnanca. Zavedenie tejto normy svedčí o tom, že firma koná v súlade s etickými zásadami a jej konanie má pozitívny vplyv na zamestnancov, na čom si Mercator Medical Thailand dôkladne zakladá.

Thajská Agentúra pre potraviny a lieky alebo thajská FDA

Thajská FDA zodpovedá za ochranu zdravia a bezpečnosť spotrebiteľov, za zaistenie kvality a účinnosti zdravotníckych produktov.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.