Výrobné závody v Thajsku

Skupina Mercator Medical je nielen distribútorom zdravotníckych výrobkov, ale tiež výrobcom jednorazových rukavíc. Spoločnosť je jedným z mála európskych spoločností, ktoré vyrábajú rukavice v Ázii a predávajú ich na celom svete.

V súčasnosti má Mercator dva vlastné výrobné závody v Thajsku. Ich sumárna výrobná kapacita je na úrovni až 3 miliardy rukavíc ročne. Továrne sa nachádzajú na juhu Thajska, v provincii Songkhla, v blízkosti dvoch prístavov, čo uľahčuje distribúciu našich výrobkov.

Sídlo spoločnosti spolu s dvoma továrňami má plochu 20 743 m2.
Na začiatku 2021 vedenie spoločnosti Mercator Medical prijalo rozhodnutie o stavbe ďalšej, už tretej továrne nitrilových rukavíc, ktorá bude odovzdaná do prevádzky na prelome 2021/2022. V novej továrni budú vyrábané predovšetkým špeciálne rukavice. Vďaka otvoreniu tretej továrne výrobné kapacity MMT na začiatku roku 2022 vzrastú o ďalších 30 %, to znamená, že firma dokáže vyrábať až 4 miliardy rukavíc ročne.

Mercator Medical (Thailand) Ltd.

Mercator Medical (Thailand) Ltd. je svetovým výrobcom a distribútorom kvalitných jednorazových diagnostických a ochranných rukavíc, vyrábaných z nitrilu a latexu z prírodného kaučuku. Spoločnosť ponúka rukavice určené pre zdravotníctvo, priemysel, potravinárstvo a automobilový priemysel, vrátane rukavíc určených na vykonávanie procedúr, pri ktorých je riziko nakazenia vyššie. Spoločnosť svoje výrobky predáva na globálnom trhu a dodáva ich jednotlivým subjektom skupiny Mercator Medical.

Mercator Medical (Thailand) Ltd.
fabryka-info-1

Ekológia a ochrana životného prostredia sú pre nás veľmi dôležité, preto kladieme dôraz na rôzne modernizácie. Vďaka neustálym investíciám naše továrne patria medzi najmodernejšie v regióne. Snažíme sa predísť klimatickým zmenám, staráme sa o trvalo udržateľný rozvoj a investujeme do obnoviteľných zdrojov energie.

fabryka-info-2

Mercator Medical (Thailand) Ltd. je spoločnosť, ktorá odpovedá na potreby zákazníkov a neustále sleduje najnovšie trendy v odvetví. Spoločnosť sa neustále rozvíja, hľadajúc nové a inovatívne výrobné riešenia. Výsledky týchto činností sú viditeľné v bohatom portfóliu diagnostických, špeciálnych a profesionálnych rukavíc, klasifikovaných ako osobné ochranné prostriedky 1. triedy. Spoločnosť ponúka svoje výrobky globálne, a ponuka Mercator je pravidelne prezentovaná na najdôležitejších podujatiach odvetvia.

fabryka-info-3

Naše továrne v Thajsku spĺňajú štandardy riadenia ISO. Pravidelne vykonávame audity, vďaka tomu priebežne optimalizujeme výrobné procesy. Staráme sa tiež o našich zamestnancov, ako aj o životné prostredie.

fabryka-info-4

Kontrolujeme tiež suroviny, polovýrobky a koncové výrobky. To nám umožňuje splniť požadované štandardy kvality a efektívnosti, a dokonca dosiahnuť výsledky presahujúce tieto požiadavky. Spoločnosť Mercator Medical používa iba najkvalitnejšie suroviny. 

Európska továreň v Ázii

Európska továreň v Ázii

Manažment spoločnosti Mercator Medical (Thailand) Ltd. tvoria kvalifikovaní odborníci tak z Poľska, ako aj z Thajska. Spoločne vytvárame multikultúrnu organizáciu, ktorá spája najvyššie európske štandardy manažmentu, obsluhy zákazníka a kvality s ázijským výrobným know-how. Mercator Medical je jednou z dvoch európskych spoločností v našom odvetví, ktoré sa môžu pochváliť vlastnými továrňami v Ázii. Vďaka tomu je spoločnosť nezávislá od externých dodávateľov.

Európska továreň v Ázii

Škála

Na začiatku továreň v Thajsku mala plochu 16 385 m2, a po otvorení druhej výrobnej linky plocha vzrástla o ďalších 4 358 m2. V súčasnosti, celková plocha sídla spoločnosti a tovární Mercator Medical (Thailand) Ltd., predstavuje 20 743 m2. Továreň zamestnáva viac než 1170 osôb, predovšetkým miestnych obyvateľov. Výrobné kapacity oboch liniek sú na úrovni viac než 3 miliardy rukavíc ročne. Výrobné linky umožňujú výrobu rukavíc z nitrilu alebo z latexu. Vyrábame diagnostické, ochranné rukavice, ako aj rukavice typu high risk určené na vykonávanie procedúr, ktoré sa vyznačujú vyššou úrovňou rizika nakazenia.

Európska továreň v Ázii

Súčasť holdingu Mercator Medical

Spoločnosť Mercator Medical je ceneným a známym európskym distribútorom zdravotníckych a ochranných rukavíc. Výrobky vyrábané spoločnosťou Mercator Medical (Thailand) Ltd. distribuuje distribučná sieť skupiny Mercator Medical. Továreň v Thajsku je prvou poľskou investíciou v tomto štáte, ktorá sa neustále rozvíja – nielen čo sa týka škály výroby, ale aj rozširovania ponuky. Všetko preto, aby sme uspokojili rastúci dopyt na jednorazové rukavice.

Základná surovina používaná na výrobu rukavíc

V našich továrňach máme výrobné linky, ktoré vyrábajú rukavice z dvoch hlavných surovín – nitrilu a latexu.

Nitril

Základná surovina používaná na výrobu rukavíc

Nitril – alebo inak akrylonitrilbutadién (NBR), je to materiál vytvorený z organických chemických látok a základná surovina používaná na výrobu rukavíc.

  • Nitrilové rukavice neobsahujú latexové proteíny, preto sú bezpečné pre alergikov.
  • Nitril má veľmi nízky obsah chemických urýchľovačov vulkanizácie, vďaka tomu rukavice z tejto suroviny v oveľa menšej miere spôsobujú alergie 4. typu.
  • Nitrilové rukavice sú pevnejšie než latexové rukavice.

Latex

Základná surovina používaná na výrobu rukavíc

Latex sa vyrába z prírodného kaučuku, ktorý sa získava z kaučukovníka. Ráno sa na pňoch vytvárajú zárezy s tvarom písmena V, pod nimi sa umiestňujú nádoby, do ktorých steká miazga. Latex je úplne prírodná surovina, biologicky degradovateľná a ekologická.

  • Avšak proteíny, ktoré latex obsahuje, môžu spôsobovať alergie 1. typu – aby bolo toto riziko minimalizované, niektoré rukavice, ktoré vyrába spoločnosť Mercator Medical Thailand, sú potiahnuté pre pokožku bezpečným polymérovým povlakom.
  • Latexové rukavice sú veľmi elastické a dobre sa prispôsobujú k tvaru ruky.
História továrne v Thajsku

História továrne v Thajsku

Od roku 2006 spoločnosť Mercator Medical (Thailand) Ltd. vyrába v Thajsku. Rozhodnutie o prevzatí továrne rukavíc v Thajsku firmu oslobodilo od externých dodávateľov. Vďaka tomu môžeme dnes reagovať na aktuálne potreby zákazníkov a dodávať na európske trhy výrobky najvyššej kvality. Továreň Mercator Medical bola súčasne prvou priemyselnou investíciou poľskej spoločnosti v Thajsku. V marci roku 2015 bola v prvom závode spoločnosti uvedená do prevádzky ďalšia výrobná linka (posledná zo štyroch nových výrobných liniek sprevádzkovaných od začiatku roku 2014). Vďaka postaveniu druhej továrne rukavíc v Thajsku (investícia na úrovni 117 miliónov PLN; posledná výrobná linka bola uvedená do prevádzky v septembri 2018), výrobné kapacity naše spoločnosti vzrástli až o 150 % – na 3 miliardy rukavíc ročne. 

Vďaka neustálym investíciám do modernizácie závodu a ekológie, továreň sa môže dnes pochváliť jednou z najmodernejších výrobných liniek v regióne. Spoločnosť je známa na celom svete a svoje výrobky predstavuje na najdôležitejších zdravotníckych veľtrhoch.

V marci roku 2015 bola v prvom závode spoločnosti uvedená do prevádzky ďalšia výrobná linka (posledná zo štyroch nových výrobných liniek sprevádzkovaných od začiatku roku 2014). Vďaka výstavbe druhého závodu na rukavice v Thajsku (investícia v hodnote 117 mil. PLN; posledná výrobná linka bola odovzdaná v r. 2018) sa výrobná kapacita spoločnosti zvýšila o 150 % až na 3 mld. rukavíc ročne.

Dnes sú výrobné kapacity prvého závodu 110 miliónov kusov mesačne, a druhého závodu 160 miliónov kusov mesačne.

Spoločnosť Mercator Medical (Thailand) Ltd. pravidelne prechádza audit notifikovaných a akreditovaných osôb. Získali sme medzinárodnú certifikáciu dobrých výrobných postupov (GMP – Good Manufacturing Practice) a certifikáty ISO 9001, ISO 13485, a tiež certifikát thajského ministerstva „Food and Drug Administration“. Naše výrobky spĺňajú požiadavky noriem ASTM a EN a majú certifikát FDA 510k a CE.

V roku 2019 spoločnosť Mercator Medical (Thailand) Ltd. zaviedla štandard SA8000 – najznámejší štandard spoločenskej zodpovednosti podnikov založený na odporúčaniach Medzinárodnej organizácie práce (ILO), Všeobecnej deklarácii ľudských práv a Dohovoru o práva detí OSN. Dodržiavajú ich spoločnosti, v ktorých práva zamestnancov a ich komfort sú v centre pozornosti.

Dodatočne v roku 2019 spoločnosť Mercator Medical (Thailand) Ltd. získala certifikát TLS (Thailand Labor Standard), ktorý je miestnou verziou certifikátu spoločenskej zodpovednosti.

Továreň v Thajsku dnes zamestnáva viac než 1168 osôb, predovšetkým obyvateľov regiónu.

Proces výroby nitrilových rukavíc

Prečo sa rukavice z našej továrne vyznačujú vysokou kvalitou? Zaručuje to viacúrovňová kontrola výroby.
Dodatočne, výroba väčšiny nitrilových rukavíc prebieha viac-menej rovnakým spôsobom.

Ekológia

Každodenne sa snažíme chrániť prírodné prostredie. Naša stratégia rozvoja a prijatý biznisový model sú založené na základnom základe: „máme iba jednu planétu a jej prírodné zdroje sú obmedzené, preto sa o nich musíme starať“. Vypracovanie modelu spoločenského a hospodárskeho rozvoja, ktorý nevedie k degradácii životného prostredia, je dnes nevyhnutnosťou. Sme presvedčení, že je to naša spoločná úloha a prijímame zodpovednosť za zavádzanie ekologických riešení.

Podnikanie prináša so sebou povinnosť aktívne sa podieľať na živote spoločnosti. Preto prijímame rôzne iniciatívy, ktoré malými krokmi menia svet na lepšie. Chceme sa postarať nielen o seba, ale tiež o nasledujúce generácie – aby mohli žiť v zdravom a bezpečnom prostredí. Preto v posledných rokoch továreň Mercator Medical (Thailand) Ltd. zaviedla viacero moderných a ekologických riešení:

Ekológia
Ekológia

Závodná čistiareň odpadových vôd

Čistiareň odpadových vôd s výdatnosťou 6000 m3/deň. Presne toľko, koľko predstavuje 3-dňová spotreba vody pri výrobnom procese, tzn. 2000 m3/deň. Vďaka čistiarni odpadových vôd sme znížili náklady súvisiace so spotrebou vody o 74 %. Obmedzili sme spotrebu vody z prírodných zdrojov a recyklujeme použitú vodu, ktorú potom opäť využívame vo výrobnom procese.  Celková priepustnosť čistiarne je na úrovni celkovej spotreby vody továrne, tzn. 30003, ako aj re-cirkulácie 2000 m3.

Ekológia

Solárne panely

V poslednom čase jednou z najväčších investícií v továrni Mercator Medical (Thailand) Ltd. bola inštalácia solárnych panelov. Na dnes zaberajú plochu viac než 7000 m2 na streche továrne. Investícia do obnoviteľných zdrojov el. energie umožnila znížiť spotrebu energie a s tým súvisiace náklady až o 25 %. 

Ekológia

Inteligentný softvér

Vytvorili sme inteligentný softvér, ktorý manažuje elektrickú energiu v závode Mercator Medical (Thailand) Ltd. Vďaka tomuto riešenie patríme medzi tie najekologickejšie a sebestačné továrne v regióne. 

Štandardy

Vážime si našich zamestnancov a staráme sa o životné prostredie.
Snažíme sa o vysokú kvalitu výrobkov, čo potvrdzujú rôzne certifikáty, ktoré sme získali, ako aj normy, ktorých požiadavky spĺňajú naše výrobky.

Spoločnosť Mercator Medical (Thailand) Ltd. pravidelne prechádza audit notifikovaných a akreditovaných osôb. Získali sme medzinárodnú certifikáciu dobrých výrobných postupov (GMP – Good Manufacturing Practice) a certifikáty ISO 9001, ISO 13485, a tiež certifikát thajského ministerstva „Food and Drug Administration“. Naše výrobky spĺňajú požiadavky noriem ASTM a EN, ako aj smerníc FDA 510(K) a CE. 

V roku 2019 spoločnosť Mercator Medical (Thailand) Ltd. zaviedla štandard SA8000 – najznámejší štandard spoločenskej zodpovednosti podnikov založený na odporúčaniach Medzinárodnej organizácie práce (ILO), Všeobecnej deklarácii ľudských práv a Dohovoru o práva detí OSN. Dodržiavajú ich spoločnosti, v ktorých práva zamestnancov a ich komfort sú v centre pozornosti. 

Aj v roku 2019 spoločnosť Mercator Medical (Thailand) Ltd. získala certifikát TLS (Thai Labour Standard),
miestny certifikát spoločenskej zodpovednej podnikov. 

Továreň v Thajsku dnes zamestnáva viac než 1170 osôb, predovšetkým obyvateľov regiónu. 

Práva zamestnancov

Vo vzťahoch so zamestnancami a obchodnými partnermi skupiny Mercator Medical dodržiavame najvyššie štandardy a zásady pracovnej etiky. Personálna politika skupiny je založená na etických hodnotách, systéme odborných kompetencií a otvorenej komunikácie.
Naša továreň sa môže pochváliť, že spĺňa americké štandardy zamestnania. Továreň pracuje na tri osemhodinové zmeny. Naša činnosť je neustále auditovaná. Vďaka tomu priebežne zdokonaľujeme procedúry a zameriavame sa na kvalitu našich výrobkov, preto sme získali uznanie našich zákazníkov na všetkých svetadieloch.

Štandardy

Kontrola kvality výroby

Každá šarža rukavíc, ktoré vyrábajú továrne Mercator Medical, prechádza cez proces päťúrovňovej kontroly kvality. Procedúry spĺňajú požiadavky normy ISO, preto je pre nás také dôležité pravidelné vykonávanie auditov, ktoré umožňujú kontrolovať zásady výroby a dodržiavať ich. Všetky šarže rukavíc sú kontrolované ohľadne ich tesnosti, naťahovania a prípadných vizuálnych kazov. Výrobky sú potom balené a pripravované na zaslanie. 

Štandardy

Certifikáty

Kvalitu našich výrobkov a procedúr, ktoré súvisia s právami zamestnancov, potvrdzujú certifikáty, ktoré sme získali: 

International Organization for Standardization ISO 9001 / ISO 13485

International Organization for Standardization 9001 a 13485 – Systém riadenia kvality zdravotníckych výrobkov vypracovaný v súlade s požiadavkami systému ISO 9001; ISO 13485 je medzinárodná norma, ktorá zahŕňa požiadavky týkajúce sa zdravotníckych výrobkov, ktorej cieľom je zaručenie najvyššej kvality výrobkov, ich legálnosti, ako aj splnenie očakávaní zákazníkov.

Osvedčenie o typovej skúške EÚ

Osvedčenie o typovej skúške EÚ – typová skúška EÚ je procedúra, v rámci ktorej notifikovaná osoba stanovuje a potvrdzuje, že výrobok, vrátane jeho technickej dokumentácie a príslušné procesy životného cyklu, ako aj reprezentatívna vzorka daného výrobku spĺňa príslušné predpisy.

CE Certifikát pre zdravotnícke rukavice

Certifikát CE pre zdravotnícke rukavice – znak CE informuje, že výrobok môže byť legálne predávaný vo všetkých členských štátoch EÚ. Predpisy EÚ vyžadujú používanie znaku CE, preto rukavice musia byť označené týmto znakom. Znak CE môže označovať rukavice ako zdravotnícky výrobok, osobný ochranný prostriedok, alebo ako oba.

Good Manufacturing Practice (GMP)

zásady GMP zaručujú vysokú kvalitu a najvyššiu čistotu materiálov používaných na výrobu zdravotníckych a ochranných rukavíc, ako aj plnú kontrolu pôvodu, kvality surovín, ako aj celého výrobného procesu.

SA 8000 – SOCIAL ACCOUNTABILITY CERTIFICATION

SOCIAL ACCOUNTABILITY CERTIFICATION – norma týkajúca sa ľudských práv a práva zamestnancov. Hlavným prvkom SA8000® je koncepcia spoločenskej zodpovednosti podnikov (CSR – Corporate Social Responsibility). Zohľadňuje spoločenské a ekologické aspekty pri riadení spoločnosti, ako aj všetky iné faktory, ktoré sa môžu týkať zamestnanca danej firmy. Aplikovanie tejto normy zaručuje, že spoločnosť koná eticky a dodržiava práva zamestnancov.

FDA 510(k) registration

US Food and Drug Administration 510(K) – osvedčenie vydávané pred zavedením tovaru na trh. Zahŕňa detailné technické informácie, ktoré sa týkajú zdravotníckych výrobkov, a ktoré potvrdzujú, že daný výrobok je „v podstate rovnocenný” s výrobkom, ktorý sa už predáva na trhu USA.

Thai FDA

Thai Food and Drug Administration – thajský certifikát zavedenia na trh.