Charitatívna činnosť a sponzorstvo

V Mercator Medical máme radosť, ak máme možnosť podeliť sa našimi úspechmi- a práve preto to robíme! Dlhodobo zameriavame našu starostlivosť na regióny, v ktorých podnikáme. Pravidelne organizujeme a uskutočňujeme charitatívne a sponzorské akcie, podporujeme miestne kultúrne, spoločenské, ekologické a športové iniciatívy.

Podporujeme ochranu zdravia

Naša úspešná operatívna činnosť nám umožňuje systematicky zvyšovať aktivitu v oblasti spoločenskej zodpovednosti podnikania. V posledných rokoch sa nám v spolupráci so všetkými našimi zainteresovanými stranami podarilo urobiť veľa dobrého!

Skupina Mercator Medical podporuje ochranu ľudského zdravia a miestnych komunít ako:

Podporujeme ochranu zdravia
2021
2020
2017
2016
2015
2014

Skupina Mercator Medical Group je stále aktívne zapojená do boja proti COVID-19 implementáciou kampane #SpolProtiVírusu (#WspólniePrzeciwWirusowi), ktorá spočíva v podpore zdravotníckych a opatrovateľských zariadení poskytovaním osobných ochranných prostriedkov z vlastného portfólia.

Vo februári 2021 začala Skupina Mercator Medical spoluprácu s Nadáciou prírodné dedičstvo, ktorá má viesť k vytvoreniu 20 mikroprírodných rezervácií v Karpatskom pralese. Nové ochranné pásma zabránia výrubu starých, často monumentálnych stromov, a podporia tak ochranu vzácnych a chránených lišajníkov a vtákov vrátane mimoriadne malého počtu orlov skalných, orlov krikľavých a bocianov čiernych v Poľsku.

Od roku 2014 sponzor Poľského združenia epidemiologických sestier, ktorý realizuje jeho štatutárne ciele okrem iného v oblasti rozvoja epidemiologického ošetrovateľstva, stanovenia štandardov vzdelávania, propagácie účinných riešení v prevencii a boji proti nemocničným nákazám, integrácie prostredia, výskumných a vedeckých prác z oblasti hygieny a epidemiológie.

Od roku 2016 vydavateľ a sponzor „Časopis operačnej sestry“. Publikované články sú venované hygiene operačného bloku v oblasti predchádzania chirurgickým infekciám, v prípade ktorej môže byť hlavným zdrojom nákazy samotný pacient (endogénny zdroj) alebo personál operačného bloku.

Od roku 2017 sponzor športového družstva Mercator Trial, víťaza Pohára Poľska v triale. Skupina v spolupráci s Krakovským automotoklubom podporuje rozvoj tejto disciplíny v Poľsku.

Z dôvodu vypuknutia pandémie SARS-CoV-2 sa Skupina Mercator Medical aktívne zapojila do boja proti COVID-19. Od februára do decembra 2020 sme darovali takmer 1,6 milióna diagnostických rukavíc a 50 tisíc ochranných rúšok 55 inštitúciám, hlavne nemocniciam, opatrovateľským domovom, hospicom a nadáciám, ako aj Ústrednému policajnému riaditeľstvu, Agentúre hmotných rezerv alebo Ministerstvu zdravotníctva.

 

Hlavný sponzor XX. zjazdu Poľského združenia epidemiologických zdravotných sestier vo Wisle.

Zlatý sponzor Pikniku pre Zdravie. Podujatie už viac ako desaťročie organizuje Lekárska univerzita v Gdansku. Škola pripravuje viacero atrakcií pre občanov miest, ako napr. bezplatné vyšetrenie hladiny cukru a cholesterolu v krvi, nácvik samovyšetrenia prsníka, poradenstvo na odvykanie od fajčenia, nácvik poskytovania prvej pomoci, stomatologické prehliadky, a mnohé atrakcie určené deťom.

Sponzor športového družstva Mercator Trial, víťaza Pohára Poľska v triale (od roku 2017 dodnes). Skupina v spolupráci s Krakovským automotoklubom podporuje rozvoj tejto disciplíny v Poľsku.

Zlatý sponzor Pikniku pre Zdravie. Podujatie už viac ako desaťročie organizuje Lekárska univerzita v Gdansku. Škola pripravuje viacero atrakcií pre občanov miest, ako napr. bezplatné vyšetrenie hladiny cukru a cholesterolu v krvi, nácvik samovyšetrenia prsníka, poradenstvo na odvykanie od fajčenia, nácvik poskytovania prvej pomoci, stomatologické prehliadky, a mnohé atrakcie určené deťom.

Hlavný sponzor XIX. zjazdu Poľského združenia epidemiologických zdravotných sestier vo Wisle.

Vydavateľ a sponzor časopisu „Magazyn Pielęgniarki Operacyjnej” (od roku 2016 dodnes). Publikované články sú venované hygiene operačného bloku v oblasti predchádzania chirurgickým infekciám, v prípade ktorej môže byť hlavným zdrojom nákazy samotný pacient (endogénny zdroj) alebo personál operačného bloku.

Partner a sponzor akcie „Celé Poľsko učí ako zachraňovať“ organizovanej v Základnej škole č. 5 v Krakove pod patronátom Veľkého orchestra sviatočnej pomoci, ktorá spočíva v prekonaní rekordu počtu osôb, ktoré v rovnakom čase vykonávali kardiopulmonárnu resuscitáciu.

Sponzor Poľského združenia epidemiologických zdravotných sestier. Realizujeme štatutárne ciele mienkotvorného združenia, okrem iného v oblasti rozvoja epidemiologického ošetrovateľstva, stanovenia štandardov vzdelávania, propagácie účinných riešení v prevencii a boji proti nemocničným nákazám, integrácie prostredia, výskumných a vedeckých prác z oblasti hygieny a epidemiológie.

Boj proti COVIDU-19

Od začiatku pandémie sa aktívne zapájame do boja proti COVIDU-19. Už sme darovali takmer 2 milióna diagnostických rukavíc a 50 tisíc. masky a 3 tis. obväzy pre viac ako 60 poľských inštitúcií.

Žiadosti o podporu formou dotácie alebo sponzorstva:

Vyplnené žiadosti zasielajte na:

[email protected]

 

Korešpondenčná adresa:

Mercator Medical S.A., Dział Marketingu Komunikacyjnego
ulica H. Modrzejewskiej 30, 31-327 Krakov

 

UPOZORNENIE! Posudzovať sa budú iba žiadosti podané výhradne na tlačive, ktoré je na stiahnutie na stránke www. mercatormedical.eu.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.